U bent hier

Scipio Produktinformatie

Keurmerk BSN

Omnihisscipio verkrijgt het BSN Zorg Keurmerk

Op 26-03-2010 heeft OmniHisScipio het BSN Zorg Keurmerk verkregen.
Het BSN Zorg Keurmerk toont aan dat een zorginformatiesysteem op een juiste en gebruikersvriendelijke wijze het vaststellen van het BSN en van de identiteit bij de patiënt ondersteunt met behulp van de BSN-diensten van de SBV-Z.
Meer info over het BSN Zorg Keurmerk is te vinden op: BSN zorgkeurmerk

Vooraf

OmniHis B.V. heeft begin 2007 een nieuw huisartsinformatiesysteem (HIS) op de markt gebracht: OmniHisScipio. De functies en voorzieningen die in OmniHisScipio zijn opgenomen zijn te uitgebreid om in kort bestek te kunnen beschrijven.
Heeft u vragen over OmniHisScipio die u hier niet beschreven ziet, neemt u dan contact met ons op. OmniHisScipio heeft nog alle kenmerken die voor WCIA-certificering verplicht waren. Nadien is er veel toegevoegd.
OmniHis B.V. onderhoudt contact met NHG en NICTIZ en onderschrijft de inhoud van het NHG-Referentiemodel.


Gebruiksgemak

OmniHisScipio is eenvoudig te bedienen.

Het heeft de grafische kenmerken van OmniHisStudio behouden. Bedieningsgemak en intuïtief gebruik van schermen, menu's en functies zijn belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling. De gebruikers kijken dan ook altijd mee bij de ontwikkeling van nieuwe schermen en dat is te zien!

Hieronder ziet u een opsomming van enkele belangrijke kenmerken.

Logische menu-indeling

In vergelijking met het oude OmniHisStudio is OmniHisScipio nog intuïtiever geworden.

De financiële administratie is bijvoorbeeld geheel gereviseerd naar de logica van het zorgstelsel. De protocollaire zorg heeft een voorname plaats gekregen. Op overzichtslijsten zijn selecties van patiënten te maken die zich daarbij ook nog veel sneller laten genereren. Ondanks de vele veranderingen in OmniHisScipio zullen Studio-gebruikers de manier van werken herkennen. Wat goed was, is gebleven.

Individueel instelbaar

Uitgebreide privilegeprofielen zijn per gebruiker aan te maken.

Een eigen achtergrondkleur is voor elke medewerker in te stellen en OmniHisScipio voorkomt hiermee dat onbedoeld snel gegevens onder andermans naam worden ingevoerd. Meer schermen kunnen gelijktijdig worden geopend.

Geïntegreerde tekstverwerker

De intuïtieve, gemakkelijke manier om verwijsbrieven aan te maken van OmniHisStudio is behouden gebleven en geïntegreerd in een tekstverwerker, waarin allerlei lay-out aanpassingen gedaan kunnen worden. Daarnaast kunnen via sjablonen voorbeeld-brieven aangemaakt worden met variabelen.

Overzichtslijsten

Bij alle werkschermen zijn overzichtslijsten te genereren, waarin selecties en sorteringen zijn te maken.

Bijvoorbeeld, een overzicht van alle patiënten gesorteerd op geboortedatum, op datum van inschrijving, of op zorgverzekeraar. Deze faciliteit blijkt in de praktijk een zeer krachtig hulpmiddel om op snelle manier de informatie te tonen waaraan behoefte is.

Financiële administratie gereviseerd

In OmniHisScipio zijn de M&I-modules bij de inschrijftarieven per kwartaal of per jaar te declareren en deze zijn per verzekeraar verschillend in te stellen.

De declaratieschermen geven de te nemen stappen duidelijk weer en tussen elke twee stappen zijn er controleschermen, die weergeven hoe een en ander verlopen is. Er is de mogelijkheid om voor speciale groepen een apart tarief te boeken, bijvoorbeeld een M&I-tarief voor ouderenzorg. Ook kan per zorgverzekeraar aangegeven worden of een Diabetes Ketenzorg-contract is afgesloten en onder welke groeps AGB code gedeclareerd moet worden.

Herhaalrecepten

Gebruik van ICPC en episode geeft in OmniHisScipio bij herhaalrecepten geen rompslomp meer.

Met een sneltoets is een scherm op te roepen waarin de assistente vinkjes kan zetten bij de gewenste herhaalmedicatie. Hoeveelheid en dosering kunnen worden aangepast. Ook autoriseren en versturen van recepten gebeurt met overzichtelijke schermen. Na afsluiten van het programma aan het eind van de dag volgt een controle op nog niet verzonden recepten.

COV online

Vanuit het programma OmniHisScipio kan nu de controle op verzekeringsrecht worden uitgevoerd, zowel per patient als voor de hele praktijk.

Agenda

De agenda heeft flexibel instelbare kolommen, zowel wat betreft aantal als indeling. Praktisch voor praktijkassistentes die de agenda beheren voor verschillende artsen en medewerkers.

Bij de afspraken kunnen notities gemaakt worden, denk aan triage. 'n Papieren uitdraai van aangevraagde visites wordt vanuit de agenda gemaakt, de daglijst geeft een overzicht van de verdiensten van die dag en er kan een controle op boekingen van die dag worden gedaan. Afgehandelde patiëntcontacten krijgen automatisch een eigen kleur en aangegeven kan worden waar een patiënt zich bevindt (wachtkamer, behandelkamer, spreekkamer). Elke medewerker kan zelf instellen welke kolommen hij/zij wil zien en in welke volgorde. Naar keuze kunnen patiëntmemo's worden getoond tijdens het maken van afspraken.

Ook kan per medewerker een weekoverzicht gemaakt worden, waarin op elke gewenste dag een afspraak gemaakt kan worden.

Overdrachtsbericht

Het nieuwe waarneembericht voor huisartsen, het MWNH, is vanzelfsprekend in OmniHisScipio geïmplementeerd. Het moet daarmee mogelijk zijn een dossier uit elk ander HIS in te lezen en naar elk ander HIS te versturen. Het is enigszins spijtig dat, ondanks gemaakte afspraken, nog niet alle HISsen deze standaard ondersteunen.

Koppeling met e-mail en plattegrond

Klikken op het e-mailadres opent uw mailprogramma en klikken op de adresregel opent een routenet-achtig plattegrondje.

Koppeling met 24H RR meter + Spirometer

De patiënt wordt automatisch opgezocht in het externe programma van de randapparatuur en de resultaten worden weggeschreven naar het lab- en correspondentiescherm.

Koppeling met Prescriptor

Prescriptor van de firma Digitalis is een HIS-gekoppelde voorschrijfhulp voor nieuwe medicatie met bewaking op A.C.I.D (Allergie, Contra-indicatie, Interactie, Dubbelmedicatie), leeftijd en geslacht.

Deze webservice wordt onderhouden en regelmatig geüpdatet door Digitalis. Het NHG-EVS, de standaarden, het Farmacotherapeutisch Kompas en de patientenbrieven zijn geïntegreerd en gekoppeld aan de ICPC-codes. Multiple formularia-keuze is mogelijk en individuele medicatievoorkeuren zijn binnen een bestaand formularium aan te brengen.

Ook op groepsniveau (FTO) kan men op aanvraag voorkeuren inbouwen. Prescriptor is HIS-overstijgend en kan om die reden zowel als platform voor landelijke als ook voor regionale en/of lokale initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van medicatie dienen.

Online Help

In OmniHisScipio is een helpfunctie ingebouwd. Vanuit ieder scherm is met één druk op de knop de bijbehorende helptekst direct beschikbaar. Er kan echter ook op trefwoord worden gezocht naar helpteksten.

Niet dwingend coderen

OmniHisScipio wordt het meest gebruiksvriendelijke pakket genoemd.

U bent niet verplicht met episodes te werken. Bij OmniHisScipio kunt u instellen of u dit wilt.

Diabetesmodule

De programmacommissie heeft eind 2007 de keus gemaakt om zelf protocollaire geneeskunst ondersteunende modules in te laten bouwen. Op dit moment is de diabetesmodule gereed. De praktijkondersteuner heeft een overzichtelijk scherm, de inhoud van de protocollaire schermen kan deels zelf door de POH-er bepaald worden (anamnese en onderzoeks-checklijsten), de huisarts kan de praktijkprestaties monitoren en voor de zorggroep kunnen de benchmark-indicatoren op een eenvoudige manier, met één enkelvoudige klik worden uitgespoeld. Ook aan een gemakkelijke afhandeling van de ketenzorgdelaratie is aandacht besteed. Modules voor Astma/COPD en Cardiovasculair risico zullen volgen.

Managementtool

OmniHisScipio kent (net als Studio) uitgebreide mogelijkheden om data te selecteren en te combineren. Het ZoekOpdrachten-menu (queries) werkt logisch en stelt ook de leek is staat snel informatie te vinden in de gehele database. De resultaten zijn te exporteren naar Excel, maar kunnen ook uitgedraaid worden ten behoeve van mailmerge via de ingebouwde tekstverwerker.

En verder:

Multiplatform

Wilt u ook zo'n mooie iMac op uw bureau en het gebruiksgemak van het MacOS?

Geen grote computertoren onder je tafel en een wirwar van draden die je weg moet werken? Het kan met OmniHisScipio dat gemaakt wordt op een Mac. De naam OmniHis staat sinds de introductie voor de multiplatform-oplossing. Op Windows en Mac werkt het even goed.

Ontwikkeld voor het landelijk EPD

OmniHisScipio ondersteunt het gebruik van de UZI-pas en is als tweede HIS in Nederland in 2006 geslaagd voor de "Proof of Concept" voor aansluiting op het Landelijk Schakelpunt, het LSP. Momenteel wordt gewerkt aan de aanpassingen, vereist voor de certificering van de vernieuwde LSP-connectiviteit.

Inmiddels is OmniHisScipio gekwalificeerd voor de meest recente versie van de specificaties voor de uitwisseling via het LSP.

Toegang op afstand

Het lokale OmniHisScipio-programmadeel kan op een USB-stick worden meegenomen en daarmee kunt u vanaf elke vreemde computer met internetverbinding gewoon werken. Elke thuiscomputer of laptop voldoet op deze manier. Internetcafés en hotels liggen wat moeilijker in verband met lokale beveiliging.

OmniHisScipio en internet

Er is gekozen voor gebruik van een centrale database die via het internet kan worden benaderd.

OmniHisScipio, de huidige versie, werkt met lokaal geïnstalleerde software terwijl de database en aanvullende programmatuur op afstand staan. Het voordeel van een rijke en flexibele interface bestaat zo naast centraal en professioneel databeheer. De OmniHisScipio-architectuur biedt in het dagelijks gebruik flexibiliteit en snelheid. De MySQL-database, die aan OmniHisScipio is gekoppeld, is een van de meest gebruikte ter wereld.

MySQL maakt SNEL!

De database van OmniHisScipio draait op MySQL, een open source relationeel databasemanagementsysteem. MySQL wordt wereldwijd en op grote schaal gebruikt voor internettoepassingen. MySQL maakt OmniHisScipio snel.

Systeembeheer

Wanneer u OmniHisScipio gebruikt wordt het gehele update- en backupbeheer overgenomen.

Bij software-updates kunt u zelf op de knop drukken op het moment dat de updateprocedure u schikt. Dit is te vergelijken met Windows update. Bij een Web-HIS kun je hinderlijk verrast worden door updates op ongelegen momenten.

OmniHis is zelfstandig

Het beleid van OmniHis B.V. is om zelf de kennis van vitale technische ontwikkel-benodigdheden in huis te hebben en niet afhankelijk te zijn van externe programmeurs. OmniHis B.V. heeft daarom alle programmeurs zelf in dienst.

Maatoplossingen

OmniHis B.V. heeft van oudsher op kleine schaal voor specifieke taken maatoplossingen geboden. Doordat gebruik wordt gemaakt van een flexibele ontwikkelomgeving kunnen, binnen grenzen uiteraard, aanpassingen vaak snel worden gerealiseerd.

Coöperatie

Sinds 2000 is het bedrijf OmniHis B.V. eigendom van een coöperatie van huisartsen-gebruikers.

Actieve programmacommissie

De functie van opdrachtgever (de gebruikersvereniging) komt vooral tot uiting in de Programmacommissie.

Hier zijn vijf ervaren huisartsen in vertegenwoordigd, waarvan er vier OmniHisScipio in de praktijk gebruiken en de nieuwe versies testen. De testers hebben levendig e-mailverkeer met applicatiebeheer en programmeurs en daar vaart de ontwikkeling wel bij. Maandelijks wordt een Programmavergadering gehouden met de directeur en de hoofden ontwikkeling en applicatiebeheer van het bedrijf. De wensen van de gebruikers worden behandeld en nieuwe ontwikkelingen worden in de gaten gehouden. Naar de visie en de wensen van de gebruikers wordt goed geluisterd. De lijnen zijn kort en daardoor blijft de vaart er in. Er is een doeltreffende secretariële ondersteuning waardoor er geen zaken in het vergeetboek raken.

Kortom, ook OmniHisScipio is Door, Voor en Van Huisartsen!

Discussielijst

Onze gebruikers vormen de meest actieve discussiegroep van alle HISsen.

Circa driehonderd leden lezen de dagelijkse berichten op de discussielijst. Veel leden zijn betrokken bij het programma en volgen de zaken kritisch. Je kunt er antwoord krijgen op vragen over bijzondere mogelijkheden en toepassingen, zoals scannen, nieuwe financieel-adminstratieve routines, procedures rond ION (inschrijving op naam) en BSN's (burger service nummers).