U bent hier

Stappenplan Installatie van OmniHisScipio

Om met OmniHisScipio te kunnen werken dient een aantal stappen uitgevoerd te worden. Deze stappen staan hieronder vermeld. Zie voor een beschrijving van het proces het Implementatieplan.

Voor Info en/of vragen kan contact worden opgenomen met de helpdeskDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken van OmniHis B.V. 

Stap 01 - selecteren van een hostingpartij
Stap 02 - aanmelden voor conversie naar OmniHisScipio
Stap 03 - proefconversie voorbereiden
Stap 04 - aanvragen van licentienummers
Stap 05 - installatiesoftware verkrijgen
Stap 06 - Omnis + Werkplekmap installeren
Stap 07 - OmniHisScipio downloaden
Stap 08 - OmniHisScipio opstarten
Stap 09 - code Prescriptor invullen
Stap 10 - certificaat van Vecozo (exporteren)
Stap 11 - informatie verkrijgen
Stap 12 - controleren van de proefconversie
Stap 13 - extra voor hostingpartijen/thuishosters

 

Stap 1 - selecteren van een hostingpartij

Om te voldoen aan de eisen van het GBZ (Goed Beheerd Zorgsysteem) is het nodig dat de data (o.a. de patiëntgegevens) centraal worden opgeslagen. Hiertoe is het noodzakelijk om een overeenkomst af te sluiten met een hostingpartij. OmniHis B.V. heeft vier hostingpartijen laten certificeren. In verband met waarnemen is het verstandig om per hagro te kiezen voor dezelfde hostingpartij. Pas zodra de hostingpartij is gekozen kan verder gegaan worden met stap 2.

Stap 2 - aanmelden voor conversie naar OmniHisScipio

Download het Intakeformulier van Studio naar Scipio en vul dit formulier in. NB: Dit formulier is alleen geschikt voor gebruikers van OmniHisStudio die willen migreren naar OmniHisScipio.

OmniHis B.V. stuurt binnen 10 werkdagen een contract.

De kosten voor de proefconversie en definitieve conversie samen bedragen € 350,- ex. BTW per praktijk. (Een eventuele weekendtoeslag bedraagt €150,- ex. BTW)

Bent u een nieuwe gebruiker en wilt u informatie. Klik dan hier.

Stap 3 - proefconversie voorbereiden

Zodra het intakeformulier en het getekend contract zijn teruggezonden kan het traject van de proefconversie worden gestart. Er worden gegevens ten behoeve van het 'uploaden' van het betand HisData verstrekt.

Stap 4 - aanvragen van licentienummers

Zorg voor Licentienummers voor Omnis 5.0.1. Deze kunnen worden aangevraagd via: Aanvraag Licentie

Stap 5 - installatiesoftware verkrijgen

Via de Downloadpagina zijn installers te verkrijgen voor MacOs X en voor Windows.

NB: Gebruikers die werken met Windows Vista dienen er voor te (laten) zorgen dat Omnis altijd als Administrator wordt opgestart!!

Overigens kan een ongestoorde werking bij het gebruik van Windows Vista helaas niet worden gegarandeerd. Indien mogelijk dient Windows 7 geïnstalleerd te worden.

Stap 6 - Omnis + Werkplekmap installeren

Dubbelklik op de installer. Het volgende gebeurt:

 1. In de programmamap wordt de Omnis runtime inclusief benodigde aanpassingen voor OmniHisScipio geïnstalleerd.
 2. Er wordt automatisch een OmniHisWerkplekmap aangemaakt.
 3. Bij een installatie op een Windowsssyteem worden de JAVA-instellingen gecontroleerd en zonodig aangepast.

NB: Herstart de computer niet tussendoor, maar pas als de gehele installatie is voltooid!!
Dubbelklik op het icoon van de installer en volg de aanwijzingen.

Stap 7 - OmniHisScipio downloaden

Via de Downloadpagina is de laatste versie van OmniHisScipio.lbs te verkrijgen.

Ook is hier een instructie beschikbaar om updates voortaan automatisch te verkrijgen.

Stap 8 - OmniHisScipio opstarten

Start Omnis 5.0.1 op en vul het verkregen licentienummer in. Kies onder het menu voor Open library en selecteer in de werkplekmap Scipio.lbs. Er wordt gevraagd een naam in te vullen voor de nieuwe connectie. Vervolgens kunnen dan de inloggegevens voor de generieke en voor de (test)database worden ingevuld. Deze gegevens ontvangt u van uw hostingpartij.

NB: Start eerst Omnis 5.0.1 op en dan via Open library OmniHisScipio. Dit om te voorkomen dat OmniHisScipio met Omnis 4.0.3 wordt opgestart.

Stap 9 - code Prescriptor invullen

Om vanuit het journaal te kunnen beschikken over de uitgebreide mogelijkheden die Prescriptor biedt (o.a. EVS, Farmaco Therapeutisch Kompas, Patiëntenbrieven en NHG-standaarden)dient de licentiecode ingevuld te worden. Dit kan gedaan worden aan de hand van de Prescriptor handleiding. De licentie gegevens staan hieronder.

 • PraktijkID: 1586
 • Licence Key: 83l77ld50hdnlhmFKJev

  Wanneer u uw eigen praktijkgegevens geprint wilt hebben op de patiëntenbrieven dan dient u zich aan te melden bij de firma Digitalis. Dit is overigens kostenloos. U krijgt dan een persoonlijke PraktijkID + bijbehorend wachtwoord.

  Stap 10 - certificaat van Vecozo (exporteren)

  Ten behoeve van COV (controle op Verzekeringsrecht) en ION (Inschrijving op Naam) is per arts die zelfstandig patiënten op zijn naam ingeschreven heeft staan een systeemcertificaat van Vecozo nodig. Dit kan worden aangevraagd bij Vecozo via een aanvraagformulier. Wanneer geklikt wordt op deze link is ook het verschil tussen een systeemcertificaat en een persoonlijk certificaat te lezen.
  NB: Zorg ervoor dat de optie 'Wilt u met het certificaat digitaal declareren (EDP)?' wordt aangevinkt.

  Het systeemcertificaat kan vervolgens vanuit de browser worden geëxporteerd en worden geïmporteerd in de database. Raadpleeg hiervoor het helpscherm Importeren Vecozocertificaat.

  Als men gebruik maakt van een beveiligde Internet verbinding (bv E- zorg, CareRing), dan dient men voor het kunnen uitvoeren van COV en ION naast
  het importeren van het certifcaat bij de arts(en) nog de proxyserver in te stellen. Dit kan als volgt:

  1. Klik in Scipio in de menubalk op "Archief > Instellingen".
  2. Klik op het tabblad "Certificaten, LifeLine en Proxy".
  3. Klik op "Wijzig".
  4. En vul onder "Parameters voor proxy-server" de proxy gegevens in.
  5. Sla de gegevens op door op het groene vinkje te klikken.

  Klik hier voor overige vragen over vragen m.b.t. de certificaten van Vecozo.

  Stap 11 - informatie verkrijgen

  Download de handleidingen Aan de Slag en de Handleiding Declareren vanaf de Downloadpagina.
  Raadpleeg aub ook de FAQ-pagina's van Scipio en de helpteksten. De helpteksten zijn te vinden onder het menu Archief.

  Stap 12 - controleren van de proefconversie

  Het is uitermate belangrijk dat er goed met de proefconversie wordt geoefend en dat iedere medewerker vanaf zijn/haar werkplek met het nieuwe programma kan oefenen. Bij de proefconversie wordt een checklist geleverd. Vul deze in en stuur het formulier terug uiterlijk twee weken voordat de definitieve conversie gepland wordt.

  Stap 13 - extra voor hostingpartijen/thuishosters

  Het is mogelijk om OmniHisScipio te laten hosten door een niet gecertificeerde hostingpartij, danwel om OmniHisScipio 'thuis' te hosten. OmniHis BV wijst er nadrukkelijk op dat deze vorm van hosten tot gevolg kan hebben dat niet wordt voldaan aan de eisen van een Goed Beheerd Zorgsysteem en dat (extra) kosten gemaakt zullen moeten worden om aan te kunnen sluiten op het Landelijk SchakelPunt. Ten behoeve van niet gecertificeerde hostingpartijen/thuishosters is wel extra informatie (versie 02-2013) beschikbaar, waarbij er nadrukkelijk op wordt gewezen dat OmniHis BV het thuishosten verder niet ondersteunt/kan ondersteunen en ook niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor evt. onvolkomenheden in deze beschrijvingen.
  Via de Downloadpagina is de laatste versie van de generieke data te verkrijgen. NB: Bij gebruikers die een contract hebben met een gecertificeerde hostingpartij wordt de update van de tabellen etc. automatisch uitgevoerd.