U bent hier

AVG de nieuwe privacywetgeving

Op deze pagina informeren wij u de komende maanden tot in werking treden van de AVG over de ontwikkelingen rondom de implementatie en de ondersteuning die OmniHis biedt.

 

Wat verandert er?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De AVG zorgt onder meer voor:

 • versterking en uitbreiding van privacy rechten meer verantwoordelijkheden voor organisaties
 • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen

 

Wat moet uw praktijk doen ?

 Volg 10 stappen plan (zie voor uitgebreide informatie de site Autoriteit Persoonsgegevens)

10 stappen plan:

 1. Bewustwording
 2. Rechten van betrokkenen
 3. Overzicht verwerkingen
 4. DATA Protection impact assessment (DPA)
 5. Privacy by design & Privacy by default
 6. Functionaris voor de gegevensbescherming
 7. Meldplicht datalekken
 8. Verwerkersovereenkomsten
 9. Leidende toezichthouder
 10. Toestemming

Meer informatie over de AVG vind u o.a. bij:
• Autoriteit Persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

• LHV
https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/privacywet-avg

•KNMP
https://www.knmp.nl/praktijkvoering/informatieveiligheid-en-privacy/algemene-verordening-gegevensbescherming