U bent hier

Belangrijk informatie met betrekking tot uw OmniHis Scipio gebruik

Naar aanleiding van een melding door een van de Scipio gebruikers van VANAD Comvio, waarbij een probleem is ontstaan bij het gebruik vanuit Scipio met de MySQL database, is gebleken dat dit veroorzaakt werd door het gebruik van een verouderd SSL certificaat.


Dit probleem is reeds eerder vastgesteld en als actie is er in februari j.l. door VANAD Comvio een mail aan hun OmniHis Scipio klanten verzonden met een nieuw certificaat en installatie-instructies.

De OmniHis Scipio-gebruikers zijn daarbij verzocht om dit certificaat zo spoedig mogelijk te installeren. Naar nu gebleken is, heeft dat nog niet bij alle praktijken plaatsgevonden.

Wij willen u dan ook dringend adviseren om deze installatie zo spoedig mogelijk uit te voeren. Omdat dit anders mogelijk problemen geeft bij de upgrade van Scipio naar de Omnis 8 versie.
Tevens is het nieuwe certificaat nodig indien u een nieuwe Mac in gebruik neemt of een Java update uitvoert.

In verband met de continuïteit van de software, zal de VANAD Comvio Supportdesk binnenkort telefonisch contact met u opnemen om te vernemen of de update reeds heeft plaatsgevonden. Indien nodig en door u gewenst kunnen zij u eventueel behulpzaam zijn bij het installeren van het nieuwe certificaat. Uiteraard staat ook onze HelpDesk, zoals altijd, klaar om u te ondersteunen.

Wij vertrouwen erop u hiermee tijdig en volledig geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Het OmniHis-team