U bent hier

Zet mij maar ergens op een klein hoekje

Medisch Centrum Pandion 


Medisch Centrum Pandion ligt te midden van een autoluwe jaren ’80 gezinswijk in Lelystad. Ilona de Vos, Management ondersteuner bij Pandion, geeft aan dat het gezondheidsplein waar Pandion hier deel van uitmaakt elkaar echt versterkt.

 

Wandelen in de Wijk 

Als GEZ-praktijk (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg) voldoet Pandion aan een aantal criteria waardoor zij gebruik kunnen maken van een subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten in de wijk. Dit doen zij vanuit Stichting Eerstelijnszorg Botter (SEB). Waarin behalve de huisartsen en apotheek van Pandion ook een fysiotherapeut en psycholoog vertegenwoordigd zijn. “Door de diversiteit aan het gezondheidsplein is de patiënt van alle gemakken voorzien”, aldus Ilona. Een voorbeeld van een samenwerkingsproject is ‘Wandelen in de Wijk’. De fysiotherapeut wandelt met dank aan financiering voor SEB twee ochtenden per week met wijkbewoners. Aansluitend drinken zij met elkaar een kopje koffie. Ook organiseert de stichting een beweegprogramma, medicatieondersteuning en een gezondheidsweek. SEB kan bovendien casussen financieren die buiten de verzekering vallen.

 

“Een fijne omgeving waar kwaliteit hoog staat.”

 

Drie huisartsen, een apotheek en een tandarts hebben Pandion opgericht. Zij wilden zich meer in het centrum vestigen. Inmiddels is de tandarts verhuisd en vijf jaar geleden is het pand uitgebouwd. Momenteel werken er vijf huisartsen vanuit het Medisch Centrum. Zij worden ondersteund door zes Assistentes, drie POH Somatiek, twee POH GGZ, een Administratieve kracht en Ilona als Management ondersteuner. De apotheek en de artsen delen een pand en een doelgroep. Verder werken zij onafhankelijk, vanuit een eigen visie op zorg.

 

Volgens Ilona is Pandion in één zin samen te vatten als: “Een fijne omgeving waar kwalitatief goede zorg wordt geleverd en kwaliteit hoog staat”. “Wij willen de praktijk zo organiseren dat je zelf als patiënt ook denkt ‘Ik vind het fijn om hier te komen’”.

 

“Het is heel kort door de bocht: de huisartsen in Lelystad zitten vol.”

 

Echte Unique Selling Points heeft Pandion niet volgens Ilona: “De huisartsen in Lelystad zitten vol”. De artsen van Pandion bedienen in totaal 7.650 patiënten. Nieuwe patiënten worden alleen aangenomen in geval van gezinsuitbreiding of verhuizing uit een hele andere regio, en altijd in overleg. Ilona: “Ja, dat is heel kort door de bocht”. Het leidt soms tot vervelende discussies met mensen die graag patiënt willen worden en hier niet voor in aanmerking komen. Recentelijk is er een nieuwe huisarts in Lelystad gevestigd. Ilona hoopt dat dit wat ruimte schept. Het tekort aan artsen is al jaren schrijnend in Lelystad. Van keuzevrijheid is voor de patiënt bijna geen sprake.

 

Een multiculturele praktijk

Het Medisch Centrum heeft een multicultureel artsenbestand met, onder meer, huisartsen uit Suriname en Afghanistan. Voor een divers patiëntenbestand betekent dit dat er regelmatig sprake van een prettige aansluiting. Soms leiden culturele en taalkundige verschillen echter ook tot verwarring. Ilona geeft aan dat  de ervaring leert dat de meeste patiënten gelukkig gewend raken aan de werkwijze van de huisartsen.

 

 “Zet mij maar ergens op een heel klein hoekje.”

 

Pandion vermijdt communicatie naar buiten zoveel mogelijk. Ilona: “We willen een beetje onder de radar blijven.” Vanuit de stichting wordt wel gecommuniceerd. Met name voor het patiëntenbestand van de apotheek, psycholoog en fysiotherapeut is dit wenselijk. De artsen van Pandion hebben een heel ander verdienmodel en houden zich liever op de achtergrond. Soms botst dit: “Zet mij maar ergens op een heel klein hoekje”, zegt Ilona dan. Een mooi initiatief als ‘Wandelen in de Wijk’ wordt bijvoorbeeld met name door de fysiotherapeut gepromoot. Intern werft Pandion wel patiënten die baat hebben bij dit soort projecten. Zo heeft ‘Wandelen in de Wijk’ naast bewegingsvoordelen ook een grote sociale component. Dat intern werven doet meestal één van de langstzittende artsen. Die loopt dan bijvoorbeeld een lijstje met oudere patiënten langs en beoordeelt of een project bij de patiënt aansluit.

 

Patiënten met een slechte nierfunctie en te hoog cholesterol worden in samenwerking met de apotheek gemonitord. Voor 2017 heeft Pandion vanuit de accreditatie onder meer de doelstelling om na diabetici en COPD’ers ook VRM-kandidaten (vasculaire risicomanagement) volledig in kaart te brengen.

 

OmniHis van meet af aan

Drie artsen van Pandion maken al van het begin af aan gebruik van OmniHis Scipio. Daarnaast gebruikt Pandion OmniHis eAfspraak en OmniHis eConsult. De webagenda (eAfspraak) wordt nu alleen nog voor de assistentenagenda’s gebruikt. De huisartsen zijn nog wat huiverig omdat zij vrezen dat hun spreekuur verloren gaat. eConsult wordt door alle drie de huisartsen ingezet en hier komen in een behoorlijk tempo nieuwe aanmelding voor: vrijwel zonder promotie melden zo’n tien patiënten per week zich aan voor eConsult.

 

“Zonder promotie melden wekelijks 10 patiënten zich aan voor eConsult.”

 

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk

Voor Ilona moet een huisartsinformatiesysteem (HIS) gebruiksvriendelijk en overzichtelijk zijn en goed kunnen communiceren met andere systemen zoals het keteninformatiesysteem (KIS) en het systeem van de apotheek.

Als echte Scipiogebruiker is Ilona nauwelijks anders gewend. Zij ervaart Scipio als gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Dat vertaalt zich er ook in dat stagiaires er altijd snel mee overweg kunnen. Een nadeel is dat Scipio niet fantastisch communiceert met het systeem van de apotheek. Dit is in de loop der tijd gelukkig wel sterk verbeterd. Verbeterpunten voor Scipio geeft Ilona altijd direct aan via de Helpdesk van OmniHis. Prettig is dat de Helpdesk over het algemeen goed bereikbaar is. Ilona vindt het wel jammer dat haar vaak eerst gevraagd wordt of ze haar computer al opnieuw heeft opgestart. Als ervaren computergebruiker is dit het eerste wat zij doet en dat kennisniveau weet de Helpdeskmedewerker niet altijd in te schatten.

 

Ilona denkt dat zij zeker de helft van de functionaliteiten van Scipio niet kent. Het lijkt haar enorm waardevol als er af en toe, bijvoorbeeld jaarlijks, een Helpdeskmedewerker van OmniHis bij de praktijk langskomt om mee te kijken en tips te geven. Op deze manier kunnen de praktijk en het systeem elkaar versterken. Voor OmniHis: wat speelt er in de praktijk, voor de praktijk: wat kan er nog meer met Scipio?

 

De coöperatie

Pandion is ook coöperatielid van OmniHis. Ilona heeft geen idee wat dit inhoudt. OmniHis wil haar coöperatieleden dan ook graag meer betrekken. Lees hier wat coöperatielidmaatschap van OmniHis betekent.

 

Wilt u, net als Pandion, OmniHis Scipio of de OmniHis Gebruikerscoöperatie beter leren kennen? Wij verzorgen presentaties, Masterclasses en meer. Wij lezen graag waar u behoefte aan heeft!